Thurman Thomas Family Foundation donates masks to sasi

Here’s a big THANK YOU to Patti Thomas and the Thurman Thomas Family Foundation for their donation of KN-95 masks to sasi.